• وقتی فرهنگ احترام به حریم خصوصی اولویت اول ما نباشد ، حتی با فرض تنظیم‌گری توفیقی حاصل نمیکنیم. راستی ای کاش یک نفر از جناب #آذری_جهرمی میپرسید که چخبر از لوایح پنج قلوی فاوا
    .. همان که برایش کیک هم بریده بودند دوستان …