• همایون شحریان با انتشار پستی در صفحه شخصی، درگذشت استاد محمدرضا شجریان را تایید کرد