• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/17 ساعت 19:39

    فکر کنید بدون #شجریان چقدر فهم و حظ ما از #زبان_فارسی کم‌تر بود. نبوغ شجریان در انتخاب گلچینی از بهترین‌های ادبیات ایران کم‌تر از آواز استادانه‌اش نبود.
    آقای شجریان نقش تو در زبان و ادب ما کمتر از سعدی و حافظ نبوده و فارسی‌زبانان تا ابد مدیون تواند.