• استاد #شجریان در مصاحبه با روزنامه ایران(۱۳۹۵) :فرض کنید هر نظامی؛مثلا در نظام جمهوری اسلامی که همه آن را پذیرفتند، یک آدمی می‌آید یک کار اشتباهی می‌کند. ما به او تذکر میدهیم. این تذکر دلیل آن نیست که با نظام جمهوریت مخالفیم.این آدم اشتباهی کرده و دروغی گفته و به او تذکری میدهیم