• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/07/17 ساعت 21:24

    اکنون احتمالا شورای شهر تهران می‌تواند نامه‌اش را مبنی بر توقف نامگذاری خیابانی به نام #شجریان پس بگیرد.
    استاد از این جهان پر کشیده است و شاید حساسیت اصحاب قدرت کمتر شده باشد.