• فردای کنسرت با چشمان قرمز سر کار می‌آیم، اما واقعا ارزشش را دارد.پیش از کرونا،شروع کرده بودم به رستوران‌گردی.رستورانهای تهران واقعا فوق‌العاده هستند؛حتی در وین هم نمی‌توان شبیه برخی رستورانهای تهران را پیدا کرد.کیفیت غذا،سرویس و محیط رستورانهای مدرن و سنتی باورکردنی نیست.