• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/07/16 ساعت 20:58

    در تهران ازدواج کردید،محل کارتون‌تهرانه، در تهران خانه دارید و زندگی می‌کنید، در تهران فرزندتولید کردین، در تهران …
    بعد همه تعطیلیا از اول #کرونا می‌رید سفر و قیافه حق به جانب می‌گیرید که فلان شهر آب و خاکمونه، باید بریم، این اسمش سفر نیست،از خونه مون میریم خونمون!

    زیبا نیست؟:|