• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/16 ساعت 11:15

    تابستان تمام شد و بیش از ۹۰٪ #مستاجران متقاضیان #وام ۵۰ میلیون تومانی هنوز در صف طولانی دریافت این وام مانده‌اند./روزنامه اعتماد