• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/16 ساعت 19:03

    ۱۹ سال پیش در هفتم اکتبر ۲۰۰۱، آمریکا به بهانه از بین بردن گروه تروریستی القاعده به #افغانستان حمله نظامی کرد.
    آمریکا با ادعای تأمین امنیت خود و صلح خاورمیانه، تریلیون‌ها دلار صرف حفظ سلطه نظامی خود درمنطقه کرد اما شکست خورد. امروز حتی مردم آمریکا مخالف ماجراجویی‌های خارجی هستند.