• ساختمانهای قدیمی تهران که بازسازی شده‌اند واقعا جذابند.بعضی‌ از آنها که کافه شده‌اند و فضایی برای کتاب خواندن هم دارند، جذابیتشان دوچندان است.
    سیستم مترو در تهران بسیار عالیست.قبل کرونا،من و همسرم زیاد از مترو استفاده میکردیم.متروی تهران دسترسی به نقاط مختلف شهر را راحت کرده