• چه قدرتی پشت ماجراست؟
    چرا باید طوری صحنه‌آرایی بشه که بخش اعظم سود زنجیره فولاد، از سنگ‌آهن تا ورق، در نهایت به حساب معدودی پروفیل‌ساز و نوردکار واریز بشه؟
    با چه منطقی منافع ملی و منافع سهامداران صنایع فولاد و سنگ‌آهن قربانی پروفیل‌سازان و نوردکاران می‌شود؟
    #وزارت‌صنعت
    #فولاد