• دربند و درکه زیاد می‌رویم. پیاده تا سعدآباد هم زیاد رفته‌ایم. کاخ‌موزه نیاوران هم می‌رویم،تهران جزو معدود پایتخت‌های دنیاست که یک رشته‌کوه درست در مقابل شهر کشیده شده و آخر هفته‌ها به‌راحتی و در کمترین زمان ممکن می‌توان کوه رفت. در مرکز شهر، قطعا انتخاب ما پارک هنرمندان است.