• خطوط ویژه اتوبوسرانی هم فوق‌العاده است. سال گذشته من و همسرم تصمیم گرفتیم مسیر تجریش تا فرودگاه امام خمینی را با مترو رفتیم. تجربه جالبی بود.ما خیلی وقتها پیاده تا تجریش میرویم.بازار تجریش خیلی جذاب است.هروقت مهمانی داشته‌ایم، تجریش و بازار و امامزاده کنار بازار برایش جالب بوده