• مهدی علیپور   alipour_ltd@

    1399/07/16 ساعت 22:31

    امروز #صادرکننده درهم را ۸۲۰۰ تومان براى فروش عرضه کرده بود از طرفى #واردکننده به ارز نمیرسید چون صراف که باید از صادرکننده براى وارد کننده خرید کند در نیما قیمتش قفل شده و بیشتر از ۶۹۰۰ تومان نمی‌توانست پیشنهاد خرید به دارنده ارز بدهد. مواد اولیه دارد دچار کمبود میشود.
    #تولید