• شکی نیست که موبایل‌قاپ و دزد خرده‌پا بزه‌کار هستن.اما وقتی خبر می‌رسدکه فلان شخص حدود«۲ میلیارد دلار»از سرمایه این مردم و کشور رو به راحتی آب خوردن بالا کشیده و مسافر #کانادا شده،تازه میفهمی چرا یه عده جوان #دزد میشن!
    با #اختلاس ۲ میلیارد دلار،چند شغل آبرومند از دست رفته؟