• توصیف تهران از زبان سفیر اتریش در ایران در مصاحبه با روزنامه همشهری :
    تهران یک شهر سرزنده است.۱۵میلیون جمعیت یعنی تقریبا ۲برابر کل جمعیت اتریش دارد.فرهنگ در این شهر زنده است.بارها در تالار وحدت از ساعت ۹ تا نیمه شب به تماشای کنسرت نشسته‌ام؛این ساعتها در اروپا چندان معمول نیست