• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

  1399/07/16 ساعت 22:30

  رژیم ایالات متحده با داشتن
  - بالاترین آمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا
  - یک ابرشیوع‌دهنده کرونا در رأس خود
  - سابقه انکار این بیماری
  - و ادامه سومدیریت آثار آن
  در جایگاهی نیست که دیگران را موعظه کند.
  مادامی که تحریم‌ها پابرجاست، پیشنهادهای ریاکارانه شما غیرقابل‌باور است.