• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1399/07/15 ساعت 13:29

    این نگاه و دغدغه،وظیفه‌ی سنگینی را بر دوش روزنامه‌نگاران می‌گذارد،اینکه باید کار کرد،خوب کار کرد و محصول حرفه‌ای و قابل دفاعی را تولید کرد و این پیام را به آنها منتقل کرد که«شما به نشریات مکتوب،به روزنامه‌ها و به مجلات نیاز دارید»؛از آنها روی بر نگردانید
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق