• ایران بر آزادی ۷شهر اشغال شده از سوی #ارمنستان در خلال جنگهای دهه ۹۰میلادی تاکید دارد(بخش هاشور خورده).این اتفاق آغاز گفتگوها برای صلح نهایی بر سر بخش اصلی قره باغ(منطقه خاکستری) خواهد بود. بدون پایان اشغالگری که مورد تایید مجامع بین المللیست بحران قفقاز تمام نمی‌شود
    #جنگ_قره‌باغ