• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/14 ساعت 13:40

    سخنگوی وزارت امور خارجه: وزیر امور خارجه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است. دیپلمات‌های کارکشته جمهوری اسلامی ایرانی جز منافع کشور به چیزی نمی‌اندیشند و تلاش کرده‌اند نماینده شایسته‌ای برای اقشار مختلف جامعه ایرانی باشند.