• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/14 ساعت 13:38

    سخنگوی وزارت امور خارجه: روابط ایران و آژانس همواره مبتنی بر اصول فنی و حرفه‌ای بوده است. آژانس متعهد شده که از فشارهای سیاسی فاصله بگیرد و ایران هم با حسن نیت اجازه دسترسی به دو سایت را داده است.