• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/14 ساعت 10:22

    یکی از رفقای قدیمی ام #کادردرمان است
    هر از گاه از مادران کرونا گرفته‌ای خبر می‌دهد که بار فرزند بر زمین می‌گذارند و خودشان پر می‌کشند …. یک بار نوزاد هم از بدو تولد کرونا داشت
    خلاصه که ذکر مصیبتی است جانسوز …