• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/14 ساعت 14:34

    سخنگوی وزارت امور خارجه: جمهوری اسلامی ایران با دقت و حساسیت و تماس نزدیک و جدی مداوم با همه طرف‌ها، جنگی که در مرزهای شمال غربی ایران در جریان است را رصد می‌کند.
    مسیر نظامی برای این اختلاف چند دهه‌ای وجود ندارد.