• خطیب‌زاده درباره بدهی #کره_جنوبی به ایران گفت که رایزنیها با کره جنوبی در جریان است، ولی کند پیش میرود و افزود: در ۲ هفته اخیر در مورد تامین منابع مورد نیاز از منابع ایران برای خرید واکسن آنفلوآنزا و واکسن #کرونا در قالب کنسرسیوم سازمان تجارت جهانی با تعللهایی از سوی کره مواجهیم