• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/13 ساعت 18:34

    اخلاق ما دست کم با استناد به توییت هایی که اینجا می‌خونیم بر اساس اصل «دزد به دزد بزنه میشه شاه دزد» تعریف شده
    دفع اتهام مزدوری به نسب اتهام مزدوری
    ماشالله یکی روزنامه‌نگار و دیگری وکیل
    یحتمل حاصل اینکه همه مزدوریم!!