• محمد شجاعی   m_shojae1@

  1399/07/13 ساعت 14:56

  توهین به مقدسات مسلمانان درحالی اتفاق می‌افتد که؛
  مسلمانان تنها گروهی‌اند که هرساله در کنگره‌ی بین المللی اربعین،صلح و مهربانی را به تمام مردم از ملل و ادیان مختلف هدیه می‌دهند.

  مسلمان «توهین»را، نشانه‌ی سبکی شخصیت انسان میداند، لذا برایش«مقابله به مثل»بی‌معناست.
  #Denmark
  #Quran