• ۲۱۱ نفر بر اثر #کرونا جان باختند

    اعلام کردند که قهوه خونه و کافه‌ها توی تهران تعطیل، ولی خیلی‌هاشون کرکره رو نیمه باز گذاشته و هموطنان بی خیال هم مشغول صرف چای و …