• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/13 ساعت 12:14

    دکتر ظریف با شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر جدید و همچنین دکتر احمد ناصر المحمد الصباح وزیر امور خارجه این کشور دیدار و ضمن ابلاغ مراتب تسلیت و همدردی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب امیر جدید کویت را تبریک گفته و حمایت جمهوری اسلامی ایران از این کشور را مورد تاکید قرار داد.