• #ظریف به کویت رفت
    وزیر خارجه به نمایندگی از حسن روحانی و بمنظور ابراز همدردی با دولت و مردم #کویت به مناسبت درگذشت امیر این کشور، با امیر جدید و وزیر خارجه کویت دیدار و ضمن ابلاغ مراتب تسلیت و همدردی ایران، انتخاب امیر جدید را تبریک گفت.