• پسر دوستم سر کلاس آنلاین حاضری زد و گرفت خوابید!
    اینها سر کلاس می‌رفتند هیچی یاد نمی‌گرفتند، الان که دیگه ….
    #کرونا