• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/12 ساعت 23:14

    #پرسپولیسی نیستم اما صدای شادی و بوق توی خیابان و این‌که مردمانی به این بهانه ساعتی شادند و رخت غصه به در کرده؛ واقعا دوست‌داشتنی است …
    مبارکتان باد