• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/12 ساعت 19:01

    سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه باردیگر بر لزوم احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، رعایت اصل عدم تعرض به غیر نظامیان، توقف درگیری‌ها و آغاز گفتگوهای جدی و زمان دار تاکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ‌برای کمک به نیل به این اهداف را اعلام کرد.
    https://b۲n.ir/۲۶۵۹۷۴