• داریوش آرمان   ArmanDrsh@

    1399/07/12 ساعت 12:36

    دولت #کانادا از اختصاص بودجه ۱۰ میلیارد دلاری برای طرح‌های زیربنایی مانند پهنای باند اینترنت، انرژی پاک و پروژه‌های کشاورزی خبرداد.
    این بودجه به منظور بهبود اقتصادی و بخشی از برنامه تقویت رشد و ایجاد یک میلیون شغل پس از پاندمی است./cbcnews