• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1399/07/12 ساعت 16:11

    به این موضوع که یک تیم باشگاهی نماینده یک کشور در مسابقات قاره‌ای محسوب میشه اعتقادی ندارم اما خارج ازتعصبات رنگی،امشب مسابقه بین ایران و عربستان است.برای چند ساعت حداقل در شبکه‌های اجتماعی پرچم «ایران» به دست بگیریم تا شاید AFC صدای ایران را بشنود و در آینده چنین تصمیماتی نگیرد.