• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/11 ساعت 23:18

    اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص ادعاهای برخی رسانه‌ها در مورد عملکرد ستاد پیگیری ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

    مسائل سیاست خارجی به علت حساسیت و ارتباط مستقیم آن با منافع ملی، موضوع مباحث جناحی غیرمرتبط نشود.
    https://b۲n.ir/۶۹۶۸۷۷