• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/11 ساعت 23:26

    متن سخنرانی وزیر امور خارجه در نشست مجازی « روز بین المللی امحا کامل تسلیحات هسته‌ای» در سازمان ملل متحد
    جامعه بین‌المللی باید اسرائیل – که تجاوزگری جزئی از ذات آن است – را وادار کند که فورا به ان‌پی‌تی پیوسته و زرادخانه اتمی‌اش را نابود کند.

    https://b۲n.ir/۵۲۶۹۷۰