• کدام کشورها بیشترین و کمترین میزان پذیرش #مهاجران را دارند؟| #کانادا مهاجرپذیرترین کشور جهان

    بر اساس تحقیقات گالوپ، در پی پیمان جدید مهاجرت در #اتحادیه_اروپا، جهان در حال پذیرش مهاجران کمتری است
    مجارستان، کرواسی، لتونی و اسلواکی، کمترین پذیرش مهاجران در سراسر جهان را دارند.