• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/10 ساعت 23:07

    برای اینکه از زمین و زمان ناامید نشوید بگویم که هر وقت از اتفاق پنج‌شنبه باشد و از نانوایی محل نان بخرم #صلواتی است … کسی بالا سر نانوا نیست اما او به نذر خیرین محل متعهد است