• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/10 ساعت 03:06

    گاهی برای جلو رفتن باید به پشت سر نگاه کرد … در اوج حس استیصال و بی انگیزگی رفتم چند گفت‌وگو و گزارش قدیمی خودم را خواندم … حس خوبی از گذشته ترغیبم کرد همچنان حرکت کنم