• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/10 ساعت 22:48

    موضوعات مربوط به روابط دوجانبه بخصوص در حوزه مسائل کنسولی، اقدامات کشورها در زمینه مقابله با کرونا، آخرین تحولات مرتبط با برجام و همچنین اوضاع منطقه و تحولات قره باغ از محورهای گفتگوی تلفنی جداگانه دکتر ظریف با وزرای امور خارجه اتریش و هلند بود.