• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/10 ساعت 17:01

    لعنت، اونی که در ۴۲ سالگی فهمیده به بادمجان حساسیت داره منم
    و حالا فهمیدم چرا در بچگی از بادمجان متنفر بودم … این همه سال چطور فرافکنی کردم؟!