• پاسخ سخنگوی وزارتخارجه #ایران به ادعاهای بی اساس وزیر خارجه #امارات درباره #جزایر_سه‌گانه_ایرانی: حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ایرانی قطعی و تردیدناپذیر است و تمامی اقدامات ایران در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی خود صورت گرفته و به هیچ دولت خارجی مربوط نیست.