• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/07/09 ساعت 15:15

    بعضیا چه ذوقی می‌کنن بابت ان‌شالله گفتن بایدن!
    حاجی اصن فهمیدی منظورش چی بود که افتخار می‌کنی؟