• جواد کریمی قدوسی   Jkarimi_ir@

    1399/07/08 ساعت 23:38

    آقای #رزم_حسینی در دورانیکه هیچ سمتی نداشته و دربخش خصوصی فعال بوده مجوز اقامت #کانادا را دریافت نموده‌ و کمیته تحقیق اسم ایشان را درلیست #دو_تابعیتی‌ها منتشر نمود ایشان ازسال ۹۲به بعد که در سمتهای دولتی استاندارکرمان وخراسان مشغول شد به کانادا سفر نداشته ومجوز اقامتشان لغو شده.