• #شمخانی: یکی از نقاط ضعف ما این است که قیافه‌های ما تکراری است. باید در طول این سال‌ها چهره‌های جدیدی را پرورش می‌دادیم، ولی در این زمینه خساست به خرج دادیم. #انقلاب رویش داشته، ولی ما صندلی‌هایمان را ترک نمی‌کنیم که این رویش گویاتر و ملموس‌تر شود