• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1399/07/08 ساعت 21:48

    به نظر می‌رسد روزنامه‌نگاران ایرانی دل‌بسته به رسانه‌های چاپی باید مثل «آنتونی بلانگر»،دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران،خطاب به دولت‌‌مان بگوییم:نمی‌توانید فقط از بالکن‌های خود ناظر غرق شدن این کشتی باشید،به یاری رسانه‌های مکتوب و چاپی بشتابید
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق