• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/07 ساعت 22:04

    از این پس، داشتن پدر یا مادر بازنشسته صندوق کشوری را هم به لیست راه‌های دریافت #رانت اضافه کنید.
    از امروز ثبت نام اینترنتی #وام ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان #بازنشستگان کشوری آغاز شده است.