• دوست خوبم @soroushonline به اطلاعات جالبی از فرازو فرود ماههای اخیر بازار سهام دست پیدا کرده
    قسمتی که مربوط به حضور خریداران حقوقی عضو در ارکان تصمیم گیر بازار بوده برام جالبه@بورس@بازار_سهام