• خطیب‌زاده: #ترامپ هیچ فهم درستی از ماهیت روابط بین‌الملل و روابط #آمریکا و #ایران ندارد. مشاورانش هم از قرار معلوم قرار نیست بفهمند که چه اتفاقی افتاد، نه مذاکره‌ای بوده و نه هست و نه انجام خواهد شد، اینها مصرف داخلی دارد شاید به درد ترامپ بخورد، ولی به درد روابط ۲ کشور نمیخورد