• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1399/07/07 ساعت 16:23

    با پیگیری‌هایی که انجام دادم، فیلم منتشره از شمالغرب کشور با این ادعا که روسیه ازطریق خاک ایران درحال رساندن تجهیزات نظامی به ارمنستان است،صحت ندارد و چنین اقدامی صورت نگرفته است

    برخی قصد دارند با طرح این دروغ‌ها، اثرات منفی درگیری ۲ کشور همسایه را به ایران منتقل کنند

    #Karabakh